Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Партизанська селищна рада» (код ЄДРПОУ: 04400512) був реорганізований і увійшов до складу Генічеської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Партизанська селищна рада
Генічеський район, Херсонська область

Статут територіальної громади Партизанської селищної ради

Партизанська селищна Рада V скликання, в особі її депутатів, відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", представляючи інтереси жителів населених пунктів Партизанської селищної ради,  враховуючи історичні, культурні та соціально-економічні особливості селища , усвідомлюючи свою відповідальність за його соціально-економічний і культурний розвиток, прагнучи до створення гідних умов життя людини, ухвалює Статут територіальної громади Партизанської селищної ради (далі - Статут), що юридично оформляє об'єднання жителів населених пунктів у територіальну громаду, визначає правовий статус територіальної громади, її компетенцію, основи і форми організації та діяльності, взаємодію з іншими суб'єктами суспільних відносин.

Партизанська селищна рада знаходиться на відстані 20 км. до районного центру міста Генічеська. До складу ради входять населені пункти: село Догмарівка, село Москаленко, село Гайове, відстань від центральної садиби ( адмінбудівля селищної ради ) - село Догмарівка – 6 км., село Москаленко – 10 км., село Гайове – 5 км. Площа населених пунктів складає:

смт Партизани    - 487,5 га

село Догмарівка  - 170,6 га

село Москаленко - 40,7 га

село Гайове         - 23,6 га

Всього  по раді земель 8150,4 га вт. ч. ріллі - 6930,4 га.

Загальна чисельність населення на 01.01.2007рік складає-5142 чол. втому числі на населеним пунктам:

смт Партизани     - 3825 чол.

село Догмарівка  - 963

село Москаленко - 261

село Гайове         -  93

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Територіальна громада Партизанської селищної ради

 

1. Територіальна громада Партизанської селищної ради (далі - територіальна громада), як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і визначений Конституцією України, законами України, Статутом правовий статус.

2. Постійно проживаючими є жителі, що мають прописку або зареєстровані і мешкають на території смт  Партизани (далі - селища ).

3. Порядок реєстрації жителів у селищі визначається Партизанською селищною радою (далі - селищною радою) відповідно до чинного законодавства України.

4. Членство жителя селищної ради в територіальній громаді та наявність у нього встановленої законодавством України дієздатності є підставою для володіння всією повнотою індивідуальних і колективних прав на здійснення місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Принципи організації та діяльності територіальної громади

 

Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на основних принципах, передбачених Конституцією України і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні":

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колективності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;

- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах своїх повноважень;

- різноманіття форм організації місцевого самоврядування;

- державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;

- судового захисту прав територіальної громади.

 

Стаття 3. Мета та завдання територіальної громади

 

1. Територіальна громада здійснює місцеве  самоврядування для загального блага, сприяє створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади,

2.  Визнання, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина - обов'язок територіальної громади і всіх інших суб'єктів місцевого самоврядування.

3. Завданнями територіальної громади є:

а) економічний розвиток селищної ради, зберігання рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;

б) забезпечення кожній людині безпечного для життя і здоров'я навколишнього середовища;

в) зберігання, раціональне і справедливе використання природних ресурсів;

г) розвиток у селищній раді ефективних виробничої, соціальної, транспортної систем;

д)  здійснення обґрунтованої політики розвитку соціальної сфери міста, що користується громадською підтримкою;

є)   створення  умов   для   працевлаштування   жителів   селищної  ради   та   їх   матеріально - фінансової самостійності;

є) забезпечення достатньої пропозиції та вибору доступного за ціною житла;

ж) забезпечення різноманітного асортименту доступних та якісних послуг і товарів;

з) створення умов життя в селищній раді, що сприяють досягненню фізичного, культурного, морального і духовного розвитку особистості;

и) організація закладів для підтримки здоров'я жителів селищної ради, заохочення їх прагнення вести здоровий спосіб життя;

і) розширення пільгових,  доступних для різних категорій населення форм користування соціально-культурними, спортивними закладами, спорудами селищної ради;

г) надання підтримки в розвитку національно-етнічних, вікових, фахових, культурних, релігійних та інших груп населення, створення умов для їх діяльності і мирного співіснування, участі в них широкого кола жителів селищної ради;

й) зберігання і реставрація історичних пам'ятників і споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду населених пунктів селищної ради;

к) створення безпечних населень, забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень, будь яких форм насильства;

л) організація безпеки руху в населених пунктах, створення гармонічного балансу між усіма, хто користується вулицями - водіями і пішоходами.

 

Стаття 4. Компетенція територіальної громади

 

1. Територіальна громада правомочна безпосередньо або через створені нею органи розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання міського самоврядування.

2.  До компетенції територіальної громади, що реалізується шляхом виборів, референдумів або зборів, відноситься:

а) формування селищної ради, обрання селищного голови й ухвалення рішення про дострокове припинення їх повноважень;

б) заслухування звітів депутатів і селищного голови;

в)  здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування у встановлених законодавством і Статутом формах;

г) установлення переліку об'єктів комунальної власності, що не можуть бути відчужені в будь-якій формі;

д) найменування і перейменування територіальної громади;

є) об'єднання з іншими територіальними громадами і вихід із таких об'єднань, ліквідація територіальної громади як самостійного суб'єкта міського самоврядування,

3. Обмеження права територіальної громади на міське самоврядування відповідно до Конституції України і законів України може бути застосовано лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.

4.  Не можуть вирішуватися територіальною громадою безпосередньо питання виконання делегованих міському самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 5. Форми реалізації прав територіальною громадою при здійсненні міського самоврядування

 

1.  Територіальна громада здійснює своє право на міське самоврядування безпосередньо або через органи міського самоврядування.

2.  Право членів територіальної громади брати участь у здійсненні міського самоврядування може бути реалізоване шляхом участі в;

а) місцевому референдумі;

б) виборах селищного голови, депутатів селищної ради;

в) загальних зборах громадян;

г) колективних зверненнях жителів населених пунктів селищної ради;

д) громадських слуханнях;

е) прояві міських ініціатив;

є) роботі органів міського самоврядування;

ж) інших, не заборонених законодавством, формах здійснення міського самоврядування.

 

Стаття 6. Символіка територіальної громади

 

1.  Символікою територіальної громади селищної ради, що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні й інші особливості та традиції, є прапор і герб територіальної громади.

2.  Прапор територіальної громади представляє собою прямокутне полотнище (співвідношення довжини і ширини 2:3 (ясно-зеленого кольору з зображенням у його центральній частині герба територіальної громади).

3. Герб територіальної громади представляє собою _____________________________.

4.  3 ініціативи органів міського самоврядування або жителів селища селищною радою може бути заснована й інша символіка.

5.  Порядок заснування, використання та внесення змін у символіку визначається Положенням про зміст, опис і порядок використання символіки територіальної громади, що затверджується селищною радою.

 

Стаття 7. Знаки пошани територіальної громади

 

1.  За видатні заслуги перед селищною радою, за великий внесок у культурний, економічний, соціальний розвиток територіальної громади громадянам України або громадянам інших держав може присвоюватися звання "Почесний громадянин селища Партизани".

2.  Громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, колективи організацій і підприємств можуть нагороджуватися "Почесною грамотою селища Партизани".

3.  З ініціативи органів міського самоврядування або членів територіальної громади можуть бути засновані й інші знаки пошани.

4. Порядок заснування знаків пошани, присвоєння і нагородження знаками пошани визначається відповідним Положенням, що затверджується виконавчим комітетом селищної ради.

 

Стаття 8. Місцеві свята

 

1.  Проявляючи повагу до історичних традицій селища, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток територіальної громади, установлюються міські свята: День селища ____________,

День звільнення смт.  Партизани від фашистських загарбників -_________________________.

2.  За рішенням селищної ради можуть встановлюватися інші загально селищні свята.

 

РОЗДІ ІI. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 9. Територія селища

 

1. Територіальною основою організації та діяльності територіальної громади є територія селища.

2. Територію селища, у межах якої здійснюється міське самоврядування, визначає межа селища - селищна межа. Офіційним документом, що фіксує селищну межу, який визначає принципи розвитку, планування, забудови й іншого використання території селища, є Генеральний план селища.

3.  Зміна межі міста здійснюється з ініціативи територіальної громади, органів міського самоврядування в порядку, визначеному Конституцією України і законами України, з урахуванням історичних і місцевих традицій, думки жителів селища і жителів сусідніх адміністративно-територіальних одиниць, вираженої у формах, що дозволяють установити думку більшості тієї частини жителів, інтереси якої можуть бути обмежені зміною меж.

Стаття 10. Склад земель селищної ради

 

1. Усі землі в межах селищної ради перебувають у віданні селищної ради. Органи міського самоврядування зобов'язані охороняти права власників на землю, інших законних користувачів земельних ділянок.

2. Землі в селищній межі відповідно до цільового призначення підрозділяються на:

а) землі промисловості, транспорту, зв'язку й іншого призначення;

б) землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

в) землі запасу й інші землі.

3. Правовий режим земель у селищній межі визначається чинним законодавством України.

4. Зміна правового режиму земель у межах селищної ради, переведення їх з однієї категорії в іншу проводиться в зв'язку зі зміною їх цільового призначення в порядку, установленому чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ III. ПРАВА ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 11. Місцеве самоврядування

 

1. Місцеве самоврядування - це визнане і гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади Партизанської селищної ради самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб селищного самоврядування вирішувати питання селищного значення в межах Конституції України та законів України.

2.  Місцеве самоврядування здійснюється в межах населених пунктів як безпосередньо територіальними громадами через селищний референдум, вибори й інші форми прямого волевиявлення громадян, так і через селищну раду, її виконавчі органи, селищного голову, органи самоорганізації населення.

 

Стаття 12. Права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні

 

1. Кожному члену територіальної громади, що має право голосу на виборах, незалежно від матеріального становища, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, терміну проживання на відповідній території, мовних або інших ознак, забезпечується право на участь у міському самоврядуванні.

2. Члени територіальної громади мають право:

а)  безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах прямого волевиявлення;

б) обирати і бути обраними в органи міського самоврядування;

в)  брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень селищної ради, окремих депутатів, селищного голови у встановленому законом порядку;

г) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;

д)   одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування  знайомитися у встановленому порядку з документами й іншими матеріалами органів місцевого самоврядування;

є) одержувати копії правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

є) направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування й одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

ж) на персональний прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування;

з) вносити пропозиції про перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України і законам України;

и) доступу до служби в органах місцевого самоврядування;

і) брати участь у створенні органів самоорганізації населення.

3. Здійснення права на участь у місцевого самоврядуванні членами територіальної громади не повинно порушувати права та свободи інших осіб, права органів місцевого самоврядування і територіальної громади в цілому.

4. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевого самоврядуванні в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними й іншими ознаками забороняється.

 

Стаття 13. Права членів територіальної громади на користування об'єктами комунальної власності

 

1.  Члени територіальної громади мають рівні права, відповідно до прийнятих рішень територіальною громадою безпосередньо або селищною радою, на користування спортивними селищними спорудженнями для заняття фізичною культурою та спортом, закладами та пам'ятниками культури, бібліотечними, музейними й архівними та іншими фондами селища, установами громадського призначення, іншими об'єктами комунальної власності територіальної громади.

2. Гарантії прав членів територіальної громади, викладених у пункті першому даної статті, порядок надання, форми й обсяг додаткових пільг і гарантій, соціальної допомоги, субсидій та інших видів участі територіальної громади в соціальному житті конкретного члена територіальної громади визначається міською радою.

 

Стаття 14. Право на освіту та додаткові гарантії його реалізації

 

1. Територіальна громада, органи місцевого самоврядування разом із державними органами відповідальні за реалізацію конституційного права громадян на освіту.

2.  Діти - сироти, діти з малозабезпечених сімей користуються додатковими гарантіями соціального захисту при реалізації права на освіту.

3. Органи місцевого самоврядування сприяють створенню умов для одержання в селищі (додаткової) освіти особливо обдарованими громадянами шляхом заохочення, організації та діяльності нетипових освітніх закладів, заснування для них спеціальних стипендій.

4. Порядок визначення обсягу додаткових гарантій соціального захисту, надання пільг, соціальної допомоги, стипендій для особливо обдарованих громадян визначається відповідним рішенням селищної ради.

 

Стаття 15 . Додаткові гарантії прав пенсіонерів та інвалідів

 

1.  Предметом особливої турботи органів міського самоврядування є громадяни похилого віку, інваліди й інші категорії громадян, що потребують соціального захисту.

За рахунок місцевих бюджетів, залучення добродійних та інших коштів для них можуть установлюватися додаткові пільги.

2.  Перелік додаткових пільг і соціальних гарантій, порядок їх надання, категорії громадян, яким вони надаються, визначаються відповідним Положенням, що затверджується міською радою.

 

Стаття 16. Право на особисту участь в обговоренні питань селищного життя

 

1.Кожний член територіальної громади має право на особисту участь в обговоренні важливих питань селищного життя.

2. З метою проведення обговорення жителями міста й урахування громадської думки органи міського самоврядування оприлюднюють у міських засобах масової інформації проекти програм соціально-економічного розвитку селища і приватизації об'єктів комунальної власності, селищного бюджету, нормативно-правових актів, що торкаються інтересів усіх або більшості жителів міста.

 

Стаття 17. Національна рівноправність членів територіальної громади

 

1.  З урахуванням багатонаціонального складу територіальної громади, предметом особливої уваги органів міського самоврядування є забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина не дивлячись на національну і мовну належність, расу, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать; розвиток міжнаціональних відносин у дусі злагоди, порозуміння, поваги до національних почуттів і традицій.

2.  Особи, що належать до національних меншин, мають право вільно виявляти свою етнічну, культурну, мовну, релігійну й іншу самобутність, підтримувати і розвивати національну культуру шляхом створення національних шкіл, національно-культурних центрів у встановленому чинним законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ IV. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 18. Консультативне опитування жителів

 

1.  З метою виявлення волі членів територіальної громади під час вирішення важливих питань міського життя можуть проводитися консультативні опитування жителів.

2.   Рішення про проведення консультативного опитування приймається міською радою. Одночасно приймається рішення про створення комісії з вивчення й узагальнення результатів опитування.

3.  Результати консультативного опитування оприлюднюються в міських засобах масової інформації, враховуються органами міського самоврядування при прийнятті рішень.

4.  Якщо проект рішення міської ради не відповідає результатам консультативного опитування, то таке рішення може бути прийняте не менше як двома третинами від загального складу депутатів міської ради.

 

Стаття 19. Вибори органів і посадових осіб територіальної громади

 

1. Вибори органів і посадових осіб територіальної громади є формою прямого волевиявлення громадян.

2. Депутати селищної ради обираються згідно з мажоритарною виборчою системою відносної більшості, за одномандатними виборчими округами, на які розділяється вся територія селищної ради.

3. Селищний голова обирається за мажоритарною виборчою системою відносної більшості, за єдиним одномандатним виборчим округом, межа якого збігається з межами селищної ради.

4.Члени територіальної громади мають право у встановленому законом порядку висувати кандидатів у депутати селищної ради і кандидатів на посаду селищного голови, що реалізується ними як безпосередньо шляхом само висування, а також висування на зборах громадян за місцем їх проживання, трудової діяльності або навчання, так і через міські осередки політичних партій, виборчі об'єднання селищних осередків політичних партій - блоки, громадські організації, що легалізовані відповідно до чинного законодавства України.

5.  З дня реєстрації кандидатів відповідними виборчими комісіями члени територіальної громади мають право вільно і всебічно обговорювати їх передвиборні програми, політичні, ділові й особисті якості, безперешкодно проводити агітацію за або проти того або іншого кандидата у встановленому законом порядку,

6.  Порядок організації та проведення виборів визначається Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів".

 

Стаття 20. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

1.  Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань міського значення скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку або іншого територіального утворення) для обговорення або вирішення питань селищного життя.

2. У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання (далі - загальні збори) можуть брати участь громадяни - члени територіальної громади, які досягли на момент проведення зборів 18 років, депутати рад, обрані від відповідних територій, представники державних органів і органів місцевого самоврядування. Не можуть брати участь у зборах громадяни, визнані в судовому порядку недієздатними, особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або примусового лікування.

3. Компетенція загальних зборів визначається чинним законодавством. Загальні збори громадян за місцем проживання мають право:

а) обговорювати будь-які питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються інтересів жителів відповідної території;

б) вносити пропозиції в органи місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення;

в) обговорювати проекти рішень селищної ради і її органів;

г) вносити пропозиції з питань порядку денного сесій ради і засідань виконавчого комітету;

д) заслуховувати звіти депутатів і селищного голови, керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств;

є) ініціювати  розгляд   питання   про   притягнення   посадових  осіб   місцевого      самоврядування   до відповідальності;

є) створювати органи самоорганізації населення, обирати керівників цих органів, визначати умови оплати керівників і інших працівників органів самоорганізації населення, затверджувати граничні суми на їх утримання;

ж) затверджувати статути органів самоорганізації населення, вносити до них зміни і доповнення;

з) висувати кандидатів у депутати і на посаду селищного голови;

и) приймати рішення про передачу або продаж майна органу самоорганізації населення іншим юридичним або фізичним особам;

і) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність підприємств, організацій, окремих об'єктів, що мають важливе значення для забезпечення побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування селищного господарства;

ї) приймати рішення про самооподаткування;

й) залучати на добровільній основі кошти населення, трудові та матеріально-технічні ресурси підприємств, організацій на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових основах об'єктів соціальної і виробничої  інфраструктури,   благоустрій   територій,   заходи   з   охорони   навколишнього   природного середовища;

к) розглядати питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян;

л) обговорювати питання про найменування, перейменування населених пунктів, районів, мікрорайонів, вулиць, вносити відповідні пропозиції з цих питань;

м) вимагати від органів місцевого самоврядування надання інформації про стан навколишнього природного середовища, а також заслуховувати інформацію про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

н) обговорювати дії або бездіяльність посадових осіб, органів місцевого  самоврядування, внаслідок якої заподіюється шкода інтересам територіальної громади, подавати селищній раді пропозиції про вжиття тих або інших заходів.

4. Загальні збори скликаються селищним головою, виконавчими органами селищної ради, органами самоорганізації громадян, громадськими комітетами і радами самоврядування, а також за пропозицією не менше третини від загальної чисельності громадян відповідного територіального утворення, не менше третини загальної кількості депутатів ради, постійної комісії, депутатської групи відповідної ради. У випадку, якщо загальні збори скликаються органами самоорганізації громадян або ініціативної групи членів територіальної громади, вони повідомляють про це селищного голову не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення.

5. У випадку, коли скликання загальних зборів пов'язане із певними організаційними труднощами, можуть скликатися збори (конференція) представників громадян від відповідних територіальних утворень. Норми осередків політичних партій - блоки, громадські організації, що легалізовані відповідно до чинного законодавства України.

5. З дня реєстрації кандидатів відповідними виборчими комісіями члени територіальної громади мають право вільно і всебічно обговорювати їх передвиборні програми, політичні, ділові й особисті якості, безперешкодно проводити агітацію за або проти того або іншого кандидата у встановленому законом порядку.

6.  Порядок організації та проведення виборів визначається Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів".

 

Стаття 20. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

1.  Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань міського значення скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку або іншого територіального утворення) для обговорення або вирішення питань селищного життя.

2. У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання (далі - загальні збори) можуть брати участь громадяни - члени територіальної громади, які досягай на момент проведення зборів 18 років, депутати рад, обрані від відповідних територій, представники державних органів і органів місцевого самоврядування. Не можуть брати участь у зборах громадяни, визнані в судовому порядку недієздатними, особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або примусового лікування.

3. Компетенція загальних зборів визначається чинним законодавством. Загальні збори громадян за місцем проживання мають право:

а) обговорювати будь-які питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються Інтересів жителів відповідної території;

б) вносити пропозиції в органи місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення;

в) обговорювати проекти рішень селищної ради і її органів;

г) вносити пропозиції з питань порядку денного сесій ради і засідань виконавчого комітету;

д)  заслуховувати звіти депутатів і селищного голови, керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств;

є)   ініціювати  розгляд   питання   про   притягнення   посадових  осіб   місцевого      самоврядування   до відповідальності;

є) створювати органи самоорганізації населення, обирати керівників цих органів, визначати умови оплати керівників і інших працівників органів самоорганізації населення, затверджувати граничні суми на їх утримання;

ж) затверджувати статути органів самоорганізації населення, вносити до них зміни і доповнення;

з) висувати кандидатів у депутати і на посаду селищного голови;

и) приймати рішення про передачу або продаж майна органу самоорганізації населення іншим юридичним або фізичним особам;

і) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність підприємств, організацій, окремих об'єктів, що мають важливе значення для забезпечення побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування селищного господарства;

ї) приймати рішення про самооподаткування;

й) залучати на добровільній основі кошти населення, трудові та матеріально-технічні ресурси підприємств, організацій на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових основах об'єктів соціальної і виробничої  інфраструктури,   благоустрій   територій,   заходи   з   охорони   навколишнього   природного середовища;

к) розглядати питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян;

л) обговорювати питання про найменування, перейменування населених пунктів, районів, мікрорайонів, вулиць, вносити відповідні пропозиції з цих питань;

м) вимагати від органів місцевого самоврядування надання інформації про стан навколишнього природного середовища, а також заслуховувати інформацію про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

н) обговорювати дії або бездіяльність посадових осіб, органів місцевого  самоврядування, внаслідок якої заподіюється шкода інтересам територіальної громади, подавати селищній раді пропозиції про вжиття тих або інших заходів.

4. Загальні збори скликаються селищним головою, виконавчими органами селищної ради, органами самоорганізації громадян, громадськими комітетами і радами самоврядування, а також за пропозицією не менше третини від загальної чисельності громадян відповідного територіального утворення, не менше третини загальної кількості депутатів ради, постійної комісії, депутатської групи відповідної ради. У випадку, якщо загальні збори скликаються органами самоорганізації громадян або ініціативної групи членів територіальної громади, вони повідомляють про це селищного голову не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення.

5.У випадку, коли скликання загальних зборів пов'язане із певними організаційними труднощами, можуть скликатися збори (конференція) представників громадян від відповідних територіальних утворень. Норми представництва визначаються відповідною радою її виконавчим комітетом або органом територіальної самоорганізації громадян. Порядок обрання делегатів на збори (конференцію) представників громадян визначається чинним законодавством І рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування.

6. Підготовку до скликання зборів здійснюють ініціатори загальних зборів» які роз'ясняють питання, надають документи, що виносяться на їх обговорення. Органи місцевого самоврядування надають необхідну допомогу в підготовці та проведенні загальних зборів.

7. Рішення  про скликання загальних зборів, де вказується, жителі якого територіального утворення мають право брати участь у загальних зборах, час і місце їх проведення, питання, що виносяться на обговорення, доводиться до цих жителів не пізніше, ніж за 7 днів до їх проведення.

8. Загальні збори може відкривати і вести селищний голова, а у випадку, коли збори скликаються за рішенням відповідного органу самоорганізації громадян, - керівник цього органу. Для ведення зборів може обиратися голова, президія і секретар зборів. Порядок денний і порядок роботи затверджуються зборами.

9. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини жителів, що мешкають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а у випадку проведення зборів (конференції) ~ не менше двох третин представників відповідних територіальних утворень.

10. З питань, що розглядаються, загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів жителів, що присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Протокол і рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів. Копії протоколу і рішення загальних зборів направляються в п'ятиденний термін до органів і посадових осіб, яких стосується прийняте рішення і доводяться до відома територіальної громади міста через міські засоби масової інформації.

11. Рішення загальних зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання всіма членами територіальної громади, органами територіальної самоорганізації громадян, повинні враховуватися органами міського самоврядування в їх діяльності.

12. Рішення органу міського самоврядування, що суперечить рішенню загальних зборів, приймається не менше ніж двома третинами від загального його складу. У випадку одноособового ухвалення рішення посадова особа зобов'язана перед ухваленням рішення, що суперечить рішенню загальних зборів, у письмовому вигляді викласти свою позицію з даного питання і довести її до відома учасників загальних зборів через міські засоби масової інформації.

13. Питання, що стосуються проведення загальних зборів, регулюються також чинним законодавством України.

 

Стаття 20. Громадські слухання

 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами селищної ради, селищним головою й іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання, вносити пропозиції з питань міського значення, що належать до відання міського самоврядування.

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Громадські слухання проводяться з ініціативи не менше 20 членів територіальної громади, органів самоорганізації населення.

4. У пропозиції про проведення громадських слухань повинні бути зазначені питання (проекти актів), що пропонуються до обговорення, посадові особи місцевого самоврядування, які повинні взяти участь у громадських слуханнях.

5. Пропозиція про проведення громадських слухань направляється селищному голові, який зобов'язаний у десятиденний термін видати розпорядження про проведення громадських слухань або відхилити пропозицію, мотивуючи при цьому своє рішення.

6.  У розпорядженні селищного голови повинні бути зазначені відомості про місце і час проведення громадських слухань, питання і пропозиції (проекти актів), що пропонуються до обговорення, склад посадових осіб, які будуть брати участь у громадських слуханнях.

7.  Для участі в громадських слуханнях можуть запрошуватися фахівці, експерти з питань, що будуть розглядатися.

8.  Загальноміські слухання веде селищний голова. У випадку, коли предметом громадських слухань є діяльність селищного голови, головуючий обирається учасниками слухань.

9.   Розпорядження селищного голови про проведення громадських слухань доводиться до відома відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також публікується в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 20 днів до їх проведення.

10.  Громадські слухання проводяться в обов'язковому порядку, якщо пропозицію про їх проведення підписали 100 членів територіальної громади.

11. Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами і посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 21. Місцеві ініціативи

 

1.  Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у селищній раді будь-якого питання, віднесеного до ведення місцевого самоврядування (селищна ініціатива).

2. Селищна ініціатива - це викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання й ухвалення рішення або внесення у відповідну раду проекту нормативно - правового акта з питань, віднесених до її компетенції,

3. Місцева ініціатива члена територіальної громада може попередньо обговорюватися на загальних зборах громадян за місцем проживання. За результатами обговорення питання на загальних зборах обирається житель або ініціативна група жителів, яким доручається розробити проект рішення з даного питання та довести до відома селищного голови рішення загальних зборів з пропозицією про включення питання до порядку денного сесії селищної ради.

4.  Член територіальної громади має право ініціювати розгляд питання на сесії селищної ради, засіданні виконавчого комітету, звернувшись із заявою (клопотанням, листом) до селищного голови, депутата селищної ради, а також у постійну комісію або виконавчий комітет селищної ради, до компетенції якого віднесене дане питання.

5.   Селищний голова, виконавчий комітет, постійні комісії селищної ради, депутати, розглянувши ініціативне звернення члена територіальної громада, приймають відповідне рішення,

6.  Питання, ініційоване членами територіальної громади і визнане доцільним для розгляду на сесії, включається до порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради. Про час і місце проведення засідання завчасно сповіщається зацікавлена особа або група осіб, що запрошуються на засідання сесії селищної ради.

7.  Орган або посадова особа, що прийняли рішення про недоцільність винесення питання, ініційованого членами територіальної громади на розгляд сесії селищної ради, зобов'язані в десятиденний термін письмово інформувати зацікавлених осіб із зазначенням мотивів відмови.

8. Проекти нормативно - правових актів, внесених у порядку селищної ініціативи і підтриманих підписами не менше десятьох відсотків членів територіальної громади, підлягають розгляду в першочерговому порядку на сесії відповідної ради.

9.  За результатами обговорення питання, що надійшло в порядку селищної ініціативи, сесія ради чи виконавчий комітет приймають рішення.

 

РОЗДШ V. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 22. Система органів і посадові особи територіальної громади

 

1. Система органів і посадових осіб місцевого самоврядування, через які територіальна громада здійснює місцеве самоврядування, включає: - селищну раду;

- селищного голову;

- виконавчий комітет селищної ради;

- комісії й інші виконавчі органи селищної ради;

 

Стаття 23. Селищна рада

 

1.  Селищна рада є представницьким органом територіальної громади і місцевого самоврядування, що складається з депутатів, наділених відповідно до закону правом представляти інтереси територіальної громади, здійснювати від її імені й у її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України і законами України, приймати від її імені рішення.

2. Селищна рада обирається населенням селища терміном на п'ять на основі конституційних принципів виборчого права і закону про вибори,

3. Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради. Очолює раду селищний голова.

4. У разі, якщо до селищної ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

5. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого в складі ради залишиться менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

6. Селищна рада обирає постійні і тимчасові комісії, секретаря ради, утворює виконавчі органи - виконавчий комітет, комісії й інші органи, дає дозвіл на створення органів самоорганізації населення.

7. Система і структура органів і апарату селищної ради визначається на сесії ради за пропозицією селищного голови та повинна забезпечувати належну організацію діяльності ради і реалізацію її повноважень,

8.  Селищна рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесеш Конституцією України і законами України до її відання.

9. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях селищної ради, визначається ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

10. Селищна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і штамп зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, наділена владними повноваженнями, у межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством. Юридична адреса селищної ради: смт. Партизани вулиця Центральна. 28

12. Порядок формування, організації і діяльності, повноваження селищної ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також цим Статутом.

 

Стаття 24. Регламент селищної ради

 

1.  Регламент - нормативно-правовий акт селищної ради, що містить сукупність правил, які визначають порядок і процедуру діяльності ради і її органів.

2.  Селищна рада не пізніше, ніж на другій сесії чергового скликання, повинна затвердити відповідний Регламент.

3.  Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту ради підлягають обов'язковому розгляду постійною комісією з питань місцевого самоврядування, гласності і депутатської діяльності або спеціально створеною радою робочою групою.

4. Регламент ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, що приймається на пленарному засіданні селищної ради більшістю депутатів від загального її складу.

 

Стаття 25. Сесія селищної ради

 

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія селищної ради складається з пленарних засідань і засідань її постійних комісій.

2. Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше, ніж через місяць після обрання ради в правомочному складі. її відкриває та веде голова цієї виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, селищного голови і визнання їх повноважень.

3. Наступні сесії селищної ради скликає селищний голова в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4. Сесія селищної ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або за пропозицією виконавчого комітету ради.

5. У випадку немотивованої відмови селищного голови скликати сесію ради, сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради.

6. У випадку, якщо посадові особи, зазначені в частинах третій і п'ятій цієї статті, у двотижневий термін не скликають сесію селищної ради, на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, що складають не менше однієї третини складу ради, або постійною комісією ради.

7. Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більш половини депутатів від загального складу ради.

8. Пропозиції щодо питань порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради можуть вноситися відповідно селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Вони подаються селищному голові в письмовому вигляді й у терміни, установлені Регламентом ради, з обґрунтуванням доцільності розгляду і з проектом рішення питання, що вноситься.

9. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні і ненормативні правові акти у формі рішень.

10. Рішення селищної ради приймаються на його пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. При визначенні результатів голосування селищної ради враховується голос селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

11. Рішення селищної ради приймаються таємним, за допомогою автоматичної електронної системи, або відкритим (у тому числі поіменним) голосуванням. Відкрите (у т.ч. поіменне) голосування проводиться за рішенням більшості депутатів, що присутні на пленарному засіданні ради, а також у випадках, визначених законодавством України.

12. Рішення селищної ради після прийняття підписується селищним головою і набирає чинності в порядку, установленому чинним законодавством і цим Статутом.

13. Рішення селищної ради в п'ятиденний термін із моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення. Якщо селищна рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 

Стаття 26. Депутат селищної ради

 

1.  Депутатом селищної ради може бути обраний громадянин України, що має право голосу. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і принесення присяги і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

2.  Перед відкриттям першої сесії новообраної ради депутати приносять перед селищною радою таку присягу:

"Присягаю при здійсненні наданих мені повноважень дотримуватися Конституції і законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права та законні інтереси жителів селища Партизани. Зобов'язуюся ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти виключно в інтересах територіальної громади селища Партизани сприяти соціально-економічному і культурному розвитку селища".

Присягу зачитує старший за віком депутат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

3.  Депутат селищної ради представляє інтереси всієї територіальної громади, мас всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради й утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, селищною радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря селищної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій селищної ради.

4. На час сесій, засідань постійних комісій селищної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи й інших витрат, пов'язаних із депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

5. Депутат має право і зобов'язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засідань постійних та інших комісій ради, до складу яких він обраний.

6.  У випадку пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань селищної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів селищної рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

7.  Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються. на сесіях ради, а також на засіданнях постійної й інших комісій, робочих груд ради, до складу меж він обраним.

8.  Депутат має право звернутися з запитом до селищного голови, керівників виконавчих органів селищної ради, посадових. осіб державних і місцевих органів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

9. Орган або посадова особа, до яких звернуто запис депутат, зобов’язані дати на нього усну або письмову відповідь на пленарному засіданні сесії селищної ради в термін і в порядку, встановленому радою, За результатами розгляду запиту селищна рада приймає рішення.

10.  Депутат має право звертатися до всіх державних органів, органів  місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, організацій, установ всіх форм власності, посадових осіб для одержання посадових осіб для одержання інформації

або роз’яснення з питань депутатської діяльності. Відповідь  на депутатське звернення може бути оголошена на пленарному засіданні селищної ради або дана депутату  в індивідуальному порядку в установлений законом термін.

11. Депутат має право з питань депутатської діяльності знайомитися  з будь - якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки, копіювання цих документів.

12. Депутати ради можуть об’єднуватися в депутатські групи (фракції), мінімальний кількісний склад яких зазначається Регламентом селищної ради;

13. З числа депутатів селищної ради, за пропозицією селищного голови, обирається  секретар селищної  ради.

14. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі, не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержуєш від цього прибуток, якщо інше не передбачено  законом. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням  ради.

15. Повноваження депутатів, порядок організації Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів міських рад»,іншими законами, цим Статутом..

 

Стаття 27. Постійні та тимчасові контрольні комісії селищної ради

 

1. Постійні комісії селищної ради - органи, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготування питань, що віднесені до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.

2. Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноваження у складі голови і членів комісії, до їх складу не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

3. Постійні комісії за дорученням селищної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти селищних програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей селищного господарства, розробляють проекти рішень селищної ради і готують висновки з цих питань і рекомендації.

4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, що пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою5 готують висновки з цих питань,

5. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії, що скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

6. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії.

7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у випадку його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії і секретарем комісії.

8. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень селищної рада може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

9. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

10. Постійні комісії підзвітні селищній раді і відповідальні перед нею. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом селищної ради і Положенням про постійні комісії, що затверджується селищною радою.

11. Тимчасові контрольні комісії - органи селищної ради, що обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд селищної ради.

12. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

13. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закриті. Депутати, що входять до складу тимчасової контрольної комісії, залучені для участі в роботі комісії фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома в зв’язку з її роботою.

14. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття селищною радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, що створила цю комісію.

 

Стаття 28 . Селищний голова

 

1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади, що представляє її інтереси, обирається на п’ять  років та здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержуючи від цього прибуток.

3. Селищним головою може бути обраний громадянин України, що має право голосу і на день виборів досяг 18 років.

4. Повноваження селищного голови починається з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні селищної ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду  іншої,  обраної відповідно  до  закону  особи,  крім  випадків  дострокового  припинення  його повноважень

5. При вступі на посаду селищний голова приносить перед селищною радою присягу такого змісту:

"Я,____________________,   заступаючи на посаду Партизанського селищного    голови, присягаю дотримуватися Конституції України і законів України, при здійсненні наданих мені повноважень шанувати, охороняти і відстоювати права і законні інтереси жителів селища Партизани. Зобов'язуюся ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти виключно в інтересах територіальної громади селища Партизани ,всебічно сприяти соціально-економічному і культурному розвитку селища".

6. Селищний голова має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до його повноважень, і несе персональну відповідальність за їх реалізацію.

7. Селищний голова очолює селищну раду, виконавчий комітет селищної ради, головує на їх засіданнях.

8. Селищний голова здійснює повноваження місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України, якщо вони не віднесені до виняткових повноважень селищної ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

9. На селищного голову поширюються повноваження і гарантії депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

10. При здійсненні наданих повноважень селищний голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

11. Селищний голова у встановленому законом порядку не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу і роботу виконавчих органів ради перед територіальною громадою або перед селищною радою.

12. Селищний голова в межах своєї компетенції видає розпорядження.

13. Селищний голова має регалії й атрибути, Положення про які затверджується селищною радою.

14. У випадку тимчасової відсутності селищного голови з будь-якої причини його обов'язки виконує секретар ради, а щодо роботи виконавчих органів - перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

15. Порядок обрання, діяльність, повноваження селищного голови визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", законом про вибори, іншими законами, Статутом.

 

Стаття 29. Виконавчі органи селищної ради

 

1. Виконавчими органами селищної ради є її виконавчий комітет, відділи, й інші утворені радою виконавчі органи.

2. Виконавчі органи селищної ради підконтрольні і підзвітні селищній раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

3. У межах, установлених законами України, виконавчі органи селищної ради здійснюють власні і делеговані повноваження в сферах і галузях: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної, оборонної діяльності; адміністративно - територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян та інші повноваження.

4. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між його виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами та селищним головою в межах повноважень, наданих законами виконавчим органам селищної ради.

 

Стаття 30. Виконавчий комітет селищної ради

 

1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет, що утворюється радою на термін її повноважень, очолює його селищний голова.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

3. До складу виконавчого комітету входять: селищний голова, секретар селищної ради, а також керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, інші особи.

4. Виконавчий комітет селищної ради формується на строк повноважень селищної ради, селищного голови. По закінченні терміну повноважень селищної ради або селищного голови, а також у випадку дострокового припинення їх повноважень, виконавчий комітет селищної ради здійснює свою діяльність до сформування нового складу виконавчого комітету.

5. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, що скликаються селищним головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

6. Повноваження виконавчого комітету селищної ради визначаються главою другою Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

7. Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету приймає рішення, що підписуються селищним головою.

8.У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може тимчасово зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і винести це питання на розгляд селищної ради.

9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до компетенції виконавчих органів рада, можуть бути скасовані селищною радою.

 

 

Стаття 31. Акти органів і посадових осіб територіальної громади

 

1. Органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень приймають нормативно-правові акти та інші акти:

- селищна - рішення;

- селищний голова - розпорядження;

- виконавчий комітет селищної ради - рішення;

- постійні комісії - висновки, рекомендації.

2. Акти органів і посадових осіб територіальної громади, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території селища.

3. Нормативно-правові акти органів і посадових осіб територіальної громади набирають чинності після їх офіційного оприлюднення в селищних засобах масової інформації, якщо ними не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.

4. Акти органів і посадових осіб територіальної громади через їхню  невідповідність Конституції України і законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку і підлягають скасуванню органом або посадовою особою, що видали цей акт.

 

Стаття 32. Служба в органах місцевого самоврядування

 

1. Правовий статус службовця, порядок і умови проходження служби в органах місцевого самоврядування визначається законом України і рішеннями селищної ради.

2. Рішення селищної ради про пільги і гарантії для службовців в органах місцевого самоврядування приймаються в умовах гласності і підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації.

 

Стаття 33. Органи самоорганізації населення

 

1. Органи самоорганізації населення - це домові, вуличні, квартальні й інші представницькі органи, що утворюються частиною жителів, тимчасово або постійно проживаючих на відповідній території в межах селища, для вирішення питань місцевого значення у межах повноважень, наданих їм законами, рішеннями селищної ради, статутом, і матеріально-фінансових коштів, що виділяються.

2. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів селища з дозволу селищної ради, що наділяє їх частиною повноважень, а також фінансів і майна.

3. Питання про створення органу самоорганізації обговорюється і вирішується жителями будинку, вулиці, кварталу й інших територіальних утворень на загальних зборах. Порядок проведення загальних зборів визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

4. Для участі в роботі загальних зборів можуть запрошуватись депутати ради.

5. На зборах обговорюються і вирішуються питання про необхідність створення органу самоорганізації населення, а також про підготовку проекту його статуту.

7. Рішення громадських зборів про необхідність створення органу самоорганізації населення і проект його Статуту направляються селищному голові для включення до порядку денного сесії селищної ради із зазначенням мети створення органу самоорганізації населення, обґрунтуванням необхідності його створення і питань, вирішення яких могло б бути віднесене до відання даного органу.

8. Питання про дозвіл створення органу самоорганізації населення виноситься на пленарне засідання сесії селищної ради, куди запрошується представник відповідного територіального об'єднання, що обґрунтовує необхідність створення органу самоорганізації населення.

9. За результатами обговорення даного питання селищна рада дозволяє або не дозволяє створення відповідного органу самоорганізації населення, про що приймає рішення.

10. Після одержання дозволу загальні збори громадян, що прийняли рішення про необхідність створення органу самоорганізації населення, обирають орган самоорганізації населення, затверджують Статут і приймають рішення про його реєстрацію у виконавчому комітеті селищної ради. З моменту реєстрації Статуту орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

11. Селищна рада може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх повноважень, передавати їм кошти, а також матеріально-технічні й інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень.

12.Органи самоорганізації населення підконтрольні, підзвітні та відповідальні перед селищною радою в межах реалізації делегованих повноважень і використання переданих їм матеріальних і фінансових коштів.

рівня мінімальних соціальних потреб, органи державної влади можуть прийняти рішення про надання дотацій, субсидій і субвенцій.

6. Видатки бюджету селищної ради здійснюються в межах прибуткової частини, а також дотацій і субвенцій.

7. Видатки бюджету селищної ради поділяються на витрати, пов'язані з виконанням власних повноважень міського самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади.

8. У видатковій частині окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

9. З бюджету поточних видатків фінансуються утримання і ремонт об'єктів комунального господарства, закладів охорони здоров'я, освіти та інші виплати.

10. З бюджету розвитку фінансуються програми соціально - економічного розвитку підвідомчої території, здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності.

11. Бюджет селищної ради є самостійним, він не включається до Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів. Самостійність бюджету селищної ради гарантується власними і закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними прибутками, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів бюджету селищної ради відповідно до закону.

12. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і використання бюджету селищної ради не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законів.

 

Стаття 37. Позабюджетні, цільові та інші кошти

 

1. Селищна рада може мати позабюджетні, цільові кошти, отримані від добровільних внесків і пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій, інших джерел, визначених законом.

2. Позабюджетні засоби знаходяться на спеціальному рахунку селищної ради в установах банків.

3.  Порядок формування і використання позабюджетних цільових засобів визначається Положенням про ці кошти, що затверджується селищною радою.

 

Стаття 38. Комунальне замовлення

 

1. Виконавчі органи селищної ради мають право виступати замовником на виконання робіт із благоустрою території селища, комунального обслуговування населення, будівництва та ремонту об'єктів соціальної інфраструктури, виробництва продукції, надання послуг, необхідних для задоволення побутових і соціально-культурних потреб населення, на виконання інших робіт із використанням передбачених для цього власних матеріальних і фінансових коштів.

2. Порядок і умови комунального замовлення визначаються Положенням про комунальне замовлення, яке затверджується селищною радою.

3. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету селищної ради провадиться в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ VII. ВЗАСМОВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІЖ СОБОЮ. З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ. ПІДПРИЄМСТВАМИ. ОРГАНІЗАЦІЯМИ. УСТАНОВАМИ

 

Стаття 39. Відповідальність органів і посадових осіб територіальної громади

 

1. Органи і посадові особи територіальної громади відповідають за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

2. Органи і посадові особи територіальної громади підзвітні, підконтрольні і відповідальні перед територіальною громадою, періодично, але не менше ніж два рази за рік інформують членів територіальної громади про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, інших питань міського значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

 

Стаття 40. Дострокове припинення повноважень органів і посадових осіб територіальної громади

 

1. Територіальна громада може достроково припинити повноваження її органів і посадових осіб за встановленим Законом порядком, якщо вони порушують Конституцію України і закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих щ законом повноважень.

2. Повноваження селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

- якщо селищна рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень відповідно до закону;

- якщо сесія селищної ради не проводиться без поважних причин у встановлені законом терміни або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

3. Повноваження селищної ради можуть бути припинені достроково за рішенням селищного референдуму. Питання про дострокове припинення повноважень селищної ради за рішенням референдуму може бути порушене селищним головою, а також не менше ніж однією десятою частиною громадян, які проживають на відповідній території і мають право голосу.

4. Селищна рада, повноваження якої достроково припинені за рішенням референдуму, продовжує здійснювати свою діяльність до обрання нового складу ради.

5. Повноваження селищного голови можуть бути достроково припинені у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

Стаття 41. Відносини територіальної громади» її органів і посадових осіб із підприємствами, установами та організаціями

 

1. Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб із підприємствами, установами й організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на принципах їх підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності територіальній громаді, її органам і посадовим особам.

2. Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб Із підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на принципах підконтрольності в межах повноважень, наданих їм законом.

3. Органи територіальної громади в межах своєї компетенції сприяють розвитку підприємницької діяльності в місті на основі множинності форм власності та їхньої рівноправності.

4. Селищна рада вправі встановлювати відповідно до чинного законодавства додаткові пільги по оподатковуванню в межах сум, що зараховуються до селищного бюджету.

 

Стаття 42. Міжнародні зв'язки територіальної громади

 

1. Територіальна громада, її органи і посадові особи в межах своєї компетенції можуть брати участь у розвитку міжнародних відносин.

2. Територіальна громада, її органи і посадові особи сприяють посиленню і розвитку добросусідських відносин із територіальними громадами й органами, що знаходяться під юрисдикцією інших держав. Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції територіальних громад або органів місцевого самоврядування, визначеної законодавством України.

3. Органи місцевого самоврядування, із метою розвитку зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв'язків, мають право укладати договори з іноземними підприємствами, організаціями, установами, а також з органами місцевого самоврядування інших держав.

4. Органи місцевого самоврядування сприяють розвитку міжнародних зв'язків територіальної громади м. Генічеська і територіальних громад міст-побратимів інших країн світу.

5. Органи місцевого самоврядування сприяють також розвитку зовнішньоекономічної діяльності комунальних підприємств, організацій і установ, стимулюють збільшення експортних можливостей суб'єктів підприємницької діяльності міста.

 

РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 43. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

 

1. Статут приймається селищною радою більшістю від загального складу депутатів селищної ради.

2. Статут підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Підставою для відмови в державній реєстрації Статуту може бути його невідповідність Конституції України, законам України. Відмову в державній реєстрації Статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Стаття 44. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

 

1.  Внесення змін і доповнень до Статуту провадиться селищною радою в такому ж порядку, як і його прийняття.

2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту подаються до селищної ради з ініціативи однієї третини депутатів селищної ради, селищного голови або групи жителів міста в порядку чинного законодавства, що передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України, законів України, указів Президента України, а також постанов Кабінету міністрів України вносяться селищною радою за пропозицією селищного голови в двомісячний термін із моменту введення їх у дію або в терміни, визначені в цих актах.

 

Стаття 45. Дія Статуту в часі і просторі

 

1. Статут набирає сили з дня його офіційного обнародування в селищних засобах масової інформації.

2. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню знову обраним складом селищної ради.

3. Статут має вищу юридичну силу відносно до інших правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua