Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Партизанська селищна рада» (код ЄДРПОУ: 04400512) був реорганізований і увійшов до складу Генічеської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Партизанська селищна рада
Генічеський район, Херсонська область

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Партизанської селищної ради
„Про затвердження Правил благоустрою території

Партизанської селищної ради”

 

            Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Партизанської селищної ради „Про затвердження Правил благоустрою  території Партизанської селищної ради” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

            1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту та показник рівня участі селищної громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування ради.

На сьогодні на території селищної ради діють Тимчасові правила благоустрою території селищної ради, а загальна проблема підтримки благоустрою в Партизанської  селищній раді є актуальною. Наданим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

 1. відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою ради;
 2. відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території селищної ради, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території ради у зимовий період;
 3. наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинковій території, територіях житлової та громадської забудови, зелених зонах;
 4. відсутності у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених для цього місцях;
 5. паркування транспорту на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку та дозвілля;
 6. неможливість притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою через відсутність таких правил, затверджених уповноваженим органом.

 

            2. Цілями регулювання є:

- встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, організацій, установ, приватних підприємців, мешканців селищної ради при виконанні робіт та заходів з благоустрою ради;

- надання суб'єктам підприємницької діяльності рівних гарантованих можливостей у здійсненні діяльності з благоустрою селищної ради;

- створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

- створення умов для реалізації свої прав суб'єктами у сфері благоустрою сіл та селища, які розташовані на території Партизанської селищної ради.

 

            3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1) Здійснення контролю за санітарним станом селищної ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами  благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, Партизанській селищній раді та окремим мешканцям ради використовувати свої права в галузі благоустрою.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій  міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил  щодо  забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою.

 Відсутність затверджених у встановленому законом порядку Правил благоустрою території селищної ради унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2) Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання селищної ради у належному санітарному стані, збереження  елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися  виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3) Постійне приведення території селищної ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території ради за рахунок селищного  бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою При цьому селищний бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення. 

Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території Партизанської селищної ради є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту. 

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей - затвердження Правил благоустрою території Партизанської селищної ради - є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів селищної територіальної громади, захисту довкілля.

 

4. Механізм розв'язання проблеми

Проектом Правил детально визначені основні вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, зниження рівня шуму, створення  сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля; 

- визначено:

 1. сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері;
 2. права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території Партизанської селищної ради;
 3. права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою ради;
 4. порядок здійснення благоустрою та утримання території;
 5. вимоги до утримання елементів благоустрою;
 6. контроль у сфері благоустрою території;
 7. відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Партизанської селищної ради;
 8. порядок громадського обговорення проекту Правил  та заходи з його реалізації.

 

            5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

Прийняття рішення “Про затвердження Правил благоустрою території Партизанської селищної ради” надає можливість:

- докладно визначити основні вимоги при виконанні заходів з благоустрою та озелененню ради;

- встановити чіткі умови та порядок виконання робіт з комплектного благоустрою міста суб'єктами підприємницької діяльності та мешканцями ради.

- залучити суб'єктів підприємницької діяльності для здійснення    заходів з благоустрою ради;

- створити сприятливі умови щодо дотримання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі позитивні зовнішні фактори, як:

- відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- здійснення будь-якої господарської діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

Негативними  факторами будуть:

 - відсутність   коштів   для   фінансування   робіт   по   утриманню   та
відновленню об'єктів та елементів благоустрою.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

 1. упорядження відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;
 2. створення умов для реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання у сфері благоустрою селищної ради;
 3. ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, зелених насаджень;
 4. покращення санітарного стану селищної ради;
 5. покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків,  рекламоносіїв, малих архітектурних форм для підприємницької діяльності, інших об’єктів та елементів благоустрою;
 6. користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування;
 7. дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
 8. покрашення рівня благоустрою територій та санітарного стану ради;
 9. створення умов сталого розвитку селищної ради;
 10. надходження у місцевий бюджет сум фінансових санкцій за порушення правил благоустрою території ради;
 11. вигодами від прийняття акта буде користуватись вся селищна територіальна громада.

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання громадянами та суб’єктами господарювання коштів:

 1. на оплату вивезення твердих побутових  відходів, сміття;
 2. витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;
 3. витрати на встановлення урн та підтримання у належному санітарному стані територій, прилеглих до об’єктів виносної-вуличної торгівлі, іншим малим архітектурним формам для підприємницької діяльності, які належать суб'єктам господарювання.

У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких є життєво необхідним. Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб'єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, мешканці ради в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утриманням в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

 

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

 

            8. Показники результативності регуляторного акту

Показники результативності зазначеного акту передбачається визначити за наступними критеріями:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій, інших дій;

- обсяг послуг з проведення благоустрою території селищної ради за рахунок селищного  бюджету;

- кількість укладених договорів про вивезення сміття, відходів;

- кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою селищної ради.

 

            9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись виконавчим комітетом селищної ради.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

            Проведення базового відстеження здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття Правил. Повторне відстеження результативності акта здійснюється через рік, після набрання чинності Правилами, періодичне – 1 раз на 3 роки.

         

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Т.І.Тиць

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua